Ana-Janka Kosović, udata Popović

dedina sestra Ana, baba Janka, Gracijanina majka

Sestra moga djeda baba Ana- Janka rodjena Kosović, udata Popović. Ispraćala je i dočekivala brodove i željno čekala svojega brata Milana da se vrati sa dalekih prekomorskih putovanja po svijetu.

Bila je udata u Tivtu i imala je dvoje djece: kćeri Gracijanu i Tonku. Iz nje je zračila dobrota i ljubav. Sahranjena je u Pazinu gdje je živjela jedna od njene dvije kćeri.

Dedina sestra, baba Janka na odru

Umrla je tiho i nečujno kao što je i živjela.

 

Poslao: Milan Kosović