Sofija-Joka Kosović

Sofija Joka Kiki Kosović

Sofija-Joka Kosović - dobrotska snaha iz Vukovara.

Upoznala je svoga supruga Milana B. Kosovića, pomorskog kapetana koji je prešao u rečnu plovidbu i osnovao pristaništa rečnog brodarstva u Vukovaru, Novom Sadu i Zemunu. Tete Joke je bila prava bokeška snaha, znala je da pravi brodet, žučenicu na sto načina i bakalar, kao i dobrotsku tortu - da poližeš prste. Svi je pamte po dobroti i otmenosti. Umrla je kod časnih sestara u Dobroti tiho,mirno i časno kako je i živjela u osamdeset i petoj godini.

 

Poslao: Milan Kosović