Anka Jovanović, rođena Borozan

Anka Jovanović, rođena Borozan

Dostojanstvo i otmenost. Ljepota unutra i vanka.

Eno je u pjesmi mojoj....

 

Poslala: Dubravka Jovanović