Božana Gopčević, rođena Vuletić

Božana Gopčević, rođena Vuletić

Božana Gopčević, rođena Vuletić (23.12.1923. - 16.06.2010.)

Hrabrost, domišljatost, iskrenost i požrtvovanost su vrijednosti koje su krasile moju babu. Samouka i samosvjesna žena koja je u svemu pronalazila radost. Žena koja se uvijek smijala.


Baba me je naučila kako radom i upornošću mogu ostvariti svoje snove. Moja baba je za mene bila kao svetionik u noći. Ona me je dočekivala
i ispraćala, ona me je milovala i ohrabrivala. Ona je uvijek vjerovala u mene.

Hvala joj na tome.

 

Poslala: unuka, Iva G. Čelanović