Breda Bijelić

Breda Bijelić

Moja profesorka istorije umjetnosti u kotorskoj gimnaziji. Žena koja me prvi put uvela u kotorsku katedralu.

A trenutak  susreta sa svjetlošću koja se prelamala kroz raznobojne plohe Dulčićevog vitraža na dnu skala prema relikvijaru još traje. Ona je bila moja sudbina. Nijesam se oprostila s njom.

 

Poslala: Jasminka Grgurević