Natalija Stipanić

Natalija Stipanić

Natalija Stipanić rođena Brajnović (1924.-2009.) od oca Antuna Brajnovića i majke Eleonore Dabinović iz Kotora.

Rođena u Kotoru u obitelji sa svojim osmoro braće i sestara, osnovnu školu i Stručnu školu završila u Kotoru, Muzičku školu klavir i orgulje. Od 1944. do 1955. svirala je orgulje u Bazilici Sv.Tripuna, od 1955., udajom za Vjekoslava Stipanića, dolazi i stalno živi u Tivtu, gdje aktivno učestvuje u vođenju hora Sv.Antona u Tivtu i Sv.Roka u Donjoj Lastvi slijedećih 50 godina.

Natalija Stipanić

Natalija Stipanić2

Bavila se i humanitarnim radom, brizi o starim osobama, kao i kreatorskim dizajnom tekstila i šivanjem.

 

Poslao: Ivan Stipanić