Olga Dabinović

Olga Dabinović

Olga Dabinović (1880-1959) od oca kap.Luke Dabinovića i majke Marije Dabinović iz Dobrote. 

Rođena u Turn Severinu, kao i njene sestre Eleonora i Natalija, (Rumunija),otac pomorski kapetan plovio na Crnom moru i Dunavu, sa sedam godina se vratila u Dobrotu gdje je završila Osnovnu školu,zatim "Preparandio"-Učiteljsku školu u Dubrovniku. Umrla je na Prčnju, sahranjena u Dobroti na groblju Sv.Eustahije.

Olga Dabinović1

Službovala je po mnogim krajevima Kotorskog sreza (orjenska sela,grbaljska sela i škole u Dobroti i Kotoru).

Karijeru je završila kao Upraviteljica osnovnih škola Kotorskog sreza (od Herceg Novog do Sutomora).

Olga Dabinović2

Osim profesionalnim radom intezivno je učestvovala u kulturnom životu Kotora, bavila se slikanjem, horskim pjevanjem u Horu SV.Tripuna, humanitarnim radom.

 

Poslao: Ivan Stipanić