Miruna - Kokica Suhih

Miruna - Kokica Suhih

Žena koju sam izabrala da za mene bude značajna je moja baba (majčina majka ) Miruna – Kokica Suhih jer vjerujem da je priča u porodici o njoj uticala na moj aktivizam  a često su me i poistovjećivali sa njenim nastojanjima.

Rođena je 1904 g. živjela u Danilovgradu , bila preduzetnica – imala veliku trgovačku radnju, supruga stranca i petoro djece. Radila je  na emancipaciji žena u Danilovgradu pa je doprinijela da žene pošišaju kosu i da ne nose marame na glavi. Voljela je da čita i znala je «esperanto», putovala je i «|sa svima bila dobro|». Tokom rata je pomagala oslobodilački pokret, uhapšena  i umrla dok je nad njom vršena tortura u zatvoru od strane četnika 1943.g . Nije htjela da izda ljude kojima je pomagala.  Zapaljena joj je i kuća. Za mene je značajna zbog nepriznate patnje koja je obilježila porodicu moje majke  i koju prenosim ali i insistiram na suočavanju sa prošlošću kako se zločini ne bi ponovili. Značajna mi je zbog  solidarnosti i hrabrosti ali i indirektno kroz stalno preispitivanje o tome što je važnije «ljudi ili principi» i kako to uskladiti kroz akcije u društveno-političkoj zajednici kao i  gdje je granica društvenog angažovanja.

 

Poslala: Ljubomirka - Ljupka Kovačević