Leposava – Mila Vukanić (Kicović)

Leposava - Mila Vukanić (Kicović)

Rodjena 29.4.1920. u Beogradu. Udata 1939. za Dimitrija Kicovića, sudiju. Bila je profesor Matematike, Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu.

 1941. godine učestvovala je u organizaciji demonstracija protiv potpisivanja pakta sa Njemačkom. Tokom borbadrovanja napustila je Beograd i došla u Cetinje gdje je ostala do kraja rata. Prvo Leposavino zaposljenje bilo je  u Beranskoj gimnaziji kao profesor matematike/fizike 1946 - 1948.

Zbog rezolucije Informbiroa je uhapšena, mučena i poslata na Goli Otok (Sv. Grgur). Traženo je od nje da prijavi svakog učenika koji je simpatisao Rusiju, što je ona odbila jer su za nju svi jednako bili njeni đaci.  Taj period Leposavinog života zabilježen je u više knjiga različitih autora.  Njeno ćutanje je spasilo mnoge ljude koji su kasnije postali visoki fukcioneri bivše SFRJ. Oni su se zalagali da Leposava bude oslobođena.

Posle skoro dvije godine, Laposava izlazi iz zatvora i po odluci Ministarstva Obrazovanja 1949. biva iz Berana premeštena u Kotor. Kasnije je rehabilitovana. Uprkos “zatvorskom stažu”, nakon povratka joj je bio vraćen status profesora kroz radno mjesto u gimnaziji. Osim toga, svake nedjelje redovno je vožena u Divulje gdje je obučavala oficire JNA. 

baba Leposava

Bavila se i pisanjem udžbenika iz Matematike. Direktno je uticala na mnoge đake da nastave studije matematike. Danas su rasuti po cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Nisu samo učenici, već i njena ćerka Slobodanka Brajović, kao i unuke (ćerke sina Slobodana) - Patricia Pobrić,  Aleksandra Dragasi i Pahuljica Kicović, studirale matematiku.

Zadnjih par godina profesionalnog angazmana, provela je radeći na Fakultetu za pomorstvo. 1985. je penzionisana. Često je kritikovana zbog svoje strogosti, a ona je voljela svoj poziv pa je i posle penzionisanja nastavila da obučava djake i studente što je činila do mjesec dana prije smrti (januar 2006.).

 

 

Poslala: Patricia Pobrić