Jane Klakor (rođena Franović)

Jane Klakor

Na fotografiji je Jane Klakor (rođena Franović) iz Đuraševića, tetka moga supruga Pera. Bila je jedna pametna, razborita i plemenita žena. Voljela je da nedjeljom dolazi kod svoga brata Iva, a posjete našoj kući nastavila je i nakon svekrove smrti. Drago mi je što sam je poznavala.

 

Poslala: Gordana Franović