Zora Klakor (djevojački Janjić)

Zora Klakor

Na fotografiji je teta Zora Klakor (djevojački Janjić) iz Đuraševića, žena đeda Pera, tatinog rođaka. Rođena je u Grabovici kod Šavnika, sa 16 godina postala borac Pete proleterske crnogorske brigade.

Učestvovala je u bici na Sutjesci, gdje je zarobljena i odvedena u logor. To nije bio i posljednji logor - od 1951. do 1953. godine bila je zatvorena na Golom otoku. 

Za njenog života nikada je nisam čula da priča o svom posljednjem logorskom iskustvu, za koje vjerujem da nije bilo lako. Kasnije sam otkrivala njeno ime u knjigama i novinskim tekstovima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tako je jedna zatvorenica s Golog otoka, Nadira Đurković-Muminović, ispričala za podgoričku "Pobjedu" da joj je teta Zora ostala u lijepom sjećanju. 

A ja ću je pamtiti po duhovitosti i po dva mačka koja je donijela sestri i meni početkom osamdesetih godina, a koji su obilježili naše djetinjstvo u Krtolima. 

 

Poslala: Lidija Franović