Elza Težak

Elza Težak

Šaljem fotografiju Elze Težak (rodjene Dembicki). Ona je bila tetka mog tate (sestra moje babe). Fotografija je snimljena na maskenbalu 30-tih godina u Kotoru.

Elza je rodjena u Zadru 1912. U Kotor se doselila 1920. i tu je živjela sa roditeljima, bratom i sestrom od 1920.-1950. kada se sa porodicom preselila u Dubrovnik. Preminula je u Dubrovniku 1993. Godine.

Elza je uvijek bila nevjerovatno pozitivna osoba. Volim da gledam njenu fotografiju sa maskenbala. Sjećam se da je i ona bila ponosna na ovu fotografiju i da mi je uvijek pokazivala.

 

Poslala: Lucija Matković Živković